Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .pdf τον ισολογισμό της εταιρίας για το έτος 2013:

Ισολογισμός 2013