Ιστορικό

Το Συνεδριακό Κέντρο Αφών Μάλλιου, όπως κάθε μεγαλόπνοο έργο, αποτελεί καρπό προσπαθειών πολλών προσώπων. Η ιδέα για την κατασκευή του άρχισε να διαμορφώνεται ήδη από τη δεκαετία του 1990 και η ανέγερσή του πραγματοποιήθηκε από το 2005 ως το 2007, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Με την περάτωση του εξοπλισμού το 2008 άρχισε η χρήση όλων των εγκαταστάσεων του Συνεδριακού και η πλήρης εξυπηρέτηση της συνεδριακής του αποστολής.