Σκοπός

Σκοπός του Συνεδριακού Αφών Μάλλιου είναι:

  • Η παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
  • Η αξιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας για την επίτευξη κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών σκοπών
  • Η σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο
  • Η λειτουργία μέσα από έναν σύγχρονο φορέα διαχείρισης
  • Η συμβολή στην καθιέρωση του Κιάτου ως συνεδριακού προορισμού